Reklamacje

1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona pocztą elektroniczną bądź tradycyjną na adres Punktu Sprzedaży w którym zakup został dokonany. W przypadku Sklepu Internetowego odpowiednio na adres sklepu online.

2. W przypadku złożenia reklamacji w formie email, należy wysłać zeskanowany wypełniony poprawnie druk reklamacji ( wraz z kopia dowodu zakupu)

3. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania towaru, określonych w instrukcji użytkowania

4. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres: biuro@domparkieciarza.pl

5. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

 

Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość:
 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład

2.1.     pisemnie na adres: ul. Kolejowa 14, 15-701 Białystok;

2.2.     w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@domparkieciarza.pl

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkty do sprzedawcy. Produkty należy zwrócić na adres: DOM PARKIECIARZA (Project Group s.c. Winnicki i Sak, ul. Kolejowa 14, 15-701 Białystok).

Formularz Reklamacji Towarów
  •